Aan de slag

Introductie

U heeft nu uw eigen versie van PLNR en wilt aan de slag. Om effectief met PLNR te kunnen werken moet deze goed ingeregeld worden, vandaar dit stappenplan. Als u de stappen volgt, zal u zeker succesvol zijn en binnen korte termijn uw planning op orde hebben. Er zijn drie implementatie fases met een aantal essentiële stappen per fase. Dit artikel geeft het overzicht van de fases en de stappen, met per stap een korte samenvatting van die stap en een link naar het uitgebreide artikel. Soms worden er termen gebruikt die ook in PLNR gebruikt worden, mochten deze niet duidelijk zijn, kijk dan op deze pagina voor de verklaring van de termen.

Implementatie in 3 fases

De volgende implementatie fases onderscheiden we:

  1. Basis inregeling
    Om goed te kunnen plannen moet de organisatie ingericht worden en medewerkers toegevoegd. Verder is het handig om een aantal standaard gegevens in beheer te controleren, te wijzigen en/of aan te vullen voordat we de medewerkers gaan toevoegen. Kijk op Basis inregeling (fase 1) voor de details van de stappen in deze implementatie fase.

  2. Inrichting planning
    Als de basis inregeling op orde is, kunnen we de planning gaan inrichten. Dat begint meestal met basisroosters en reeds bekende mutaties zoals vakantie. Ook kan met taken de basisbezetting continue gecontroleerd worden en kunnen ontbrekende taken als lege (nog te plannen) dienst getoond worden. Ook kunnen medewerkers betrokken worden bij de planning door inlogcodes te verstrekken, zodat ze vakantie kunnen aanvragen of zich in kunnen inschrijven op lege diensten.. Kijk op Inrichting planning (fase 2) voor de details van de stappen in deze implementatie fase


  3. Actualisatie en verloning
    Na de planning en uitvoering van het werk moeten de wijzigingen doorgevoerd worden die zijn ontstaan tijdens het werk. Dit proces van actualisatie kan via tijdregistratie (met eventueel tijdregistratie modules) of door achteraf de planning te wijzigen. Deze geactualiseerde data, die de planning als basis heeft, kan dan gebruikt worden voor verloning. Mijnrooster beschikt over een zeer uitgebreid rapportage systeem en we kunnen voor vrijwel elke (CAO) regeling het juiste salaris rapport genereren. Via geïntegreerde koppelingen of importeerbare exportbestanden kunnen deze salaris gegevens direct ingelezen worden in uw salaris systeem. Uiteraard kunt u ook data exporteren naar Excel om deze verder te analyseren of te gebruiken in uw management rapportage. Kijk op Actualisatie en verloning (fase 3) voor de details van de stappen in deze implementatie fase


Gerelateerde artikelen