Manager afwezigheid


Introductie

Via de pagina "HRM" kunt u per persoon een manager toewijzen. Deze manager ontvangt een e-mail bij verlofaanvragen van deze persoon en heeft de bevoegdheid om deze goed of af te keuren. Maar ook managers gaan wel eens op vakantie. Om ervoor te zorgen dat verlofaanvragen dan toch worden verwerkt, kunt u dit beheren via het tabblad "Manager afwezigheid" onder "Beheer".


Dit artikel behandeld de volgende onderwerpen:


Manager vervanging toevoegen

Op de pagina "Beheer", tabblad "Manager afwezigheid", kunt u via de knop "Nieuw" een managersvervanging toevoegen. Vul de naam van de manager en de vervanger in, evenals de start- en einddatum van de vervanging. Optioneel kunt u een opmerking toevoegen. Klik vervolgens op "Opslaan". Zoals in ons voorbeeld te zien is, worden vanaf de startdatum tot de einddatum alle e-mails van Dennis naar Lotte doorgestuurd.