Stand typen


Introductie

Op de pagina Beheer > Stand typen vindt u alle standen die op dit moment in uw PLNR omgeving actief zijn. Hier kunt u de instellingen van de standen aanpassen en nieuwe standen toevoegen.


Dit artikel behandeld de volgende onderwerpen:


Categorieën

De standen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Standaard activiteiten: Dit zijn de standaard standen zoals bruto en actueel. In de meeste gevallen hoeft u hier geen nieuwe standen aan toe te voegen.
 • Andere activiteiten: Dit betreft betaalde werktijd, maar niet in de standaardfunctie van de medewerker. Deze standen worden gebruikt voor speciale diensttypen en vindt u onder andere onder 'Vandaag' > 'Nieuwe mutatie' > 'Optie: plannen' > 'Optie: Dienst type'.
 • Afwezigheden: Deze standen worden gebruikt voor alle vormen van afwezigheid, zoals vakantie, ziekte, etc. U vindt deze standen onder andere onder 'Vandaag' > 'Nieuwe mutatie' > 'Optie: Afwezigheid' > 'Optie: Stand'.
 • Rekening courant: Dit zijn standen waarop "geplust en gemind" kan worden, zoals compensatie of tijd-voor-tijd. Deze standen zijn ook te vinden onder 'Vandaag' > 'Nieuwe mutatie' > 'Optie: Afwezigheid' > 'Optie: Stand'.
 • Speciale beschikbaarheid: Dit betreft elke vorm van beschikbaarheid of onbeschikbaarheid, zoals slaapdiensten en stand-by-diensten. Deze standen worden gebruikt voor speciale diensttypen en vindt u onder andere onder 'Vandaag' > 'Nieuwe mutatie' > 'Optie: plannen' > 'Optie: Dienst type'.


Opties

Op de pagina "Stand typen" vindt u de volgende kolommen/opties:

 • Naam: De naam van de stand.
 • Code: Een eventuele afkorting van de stand.
 • Systeem: Systeemstanden zijn standaard onderdeel van het systeem en kunnen slechts beperkt worden aangepast.
 • Corrigeerbaar: Geeft aan of er correcties op deze stand kunnen worden ingevoerd via "Personen" > "Standen" > "Nieuw".
 • Omschrijving: Een korte uitleg van de stand.
 • Bruto (bruto verlagend): Indien aangevinkt, worden er geen bruto uren geteld voor de uren op deze stand (bijvoorbeeld bij onbetaald verlof).
 • Planning: Geeft aan of deze stand gebruikt kan worden in de planning (pagina "Vandaag").
 • Taak: Geeft aan of deze stand gebruikt kan worden in taken.
 • Overzicht afwezigheid: Geeft aan of deze stand zichtbaar is op de pagina "Overzicht afwezigheid" en in het verlofoverzicht.
 • Declaratie: Geeft aan of deze stand wordt gebruikt voor declaraties.
 • Flex: Geeft aan of de uren op deze stand meetellen bij personen met een flexibele arbeidsverhouding.
 • Prioriteit (optioneel): Hiermee kunt u de prioriteit van een stand instellen. Een hogere prioriteit (hoger cijfer) betekent dat deze stand voorrang krijgt bij overlappende mutaties. Bijvoorbeeld, als u wilt dat een vakantiemutatie niet wordt overschreven door een feestdag mutatie, geeft u de stand "Feestdag" een hogere prioriteit.


Nieuwe stand aanmaken

Om een nieuwe stand toe te voegen, klikt u op de knop 'Nieuw'. Selecteer vervolgens de gewenste categorie voor de stand. Vul daarna de overige gegevens in en sla de stand op.Bestaande stand bewerken

Om een bestaande stand te bewerken, dubbelklikt u erop of selecteert u de stand en klikt u op 'bewerken'. Na het aanbrengen van de gewenste wijzigingen, klikt u op 'Opslaan' om deze te bevestigen.