Instellingen


Introductie

Via het tabblad "Instellingen" onder "Beheer" kunt u diverse opties aanpassen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte instellingen.


Dit artikel behandeld de volgende onderwerpen:

Afsluitdatum en Beheer afsluitdatum

Na het afsluiten en verlonen van een maand of periode is het raadzaam om verdere mutaties in die periode te voorkomen. Dit kunt u beheren met de afsluitdatum. Door een datum in te stellen, worden alle dagen vóór die datum geblokkeerd voor bewerkingen.

Indien u de afsluitdatum gebruikt, maar toch nog wijzigingen wilt kunnen aanbrengen als Super User of planner, kunt u ook de beheer afsluitdatum instellen (bijvoorbeeld op de voorliggende periode). Op deze manier kunnen Super User en planners nog wijzigingen doorvoeren tussen de beheer afsluitdatum en de afsluitdatum, terwijl andere gebruikers geen toegang meer hebben.

Publicatie datum

Het is raadzaam om een periode af te schermen om verwarring te voorkomen als u nog bezig bent met het maken van de planning voor die periode. U kunt de publicatiefunctie gebruiken om een periode af te schermen.

WieKan de afgeschermde periode zien?Kan de afgeschermde periode bewerken?
WerknemerNeeNee
PlannerJaJa
Super UserJaJa
Door een publicatie datum in te voeren, worden alle dagen na deze datum voor werknemers verborgen. Planners en Super Users kunnen de afgeschermde dagen nog steeds bekijken en bewerken.

Planning horizon

Het gebruik van basisroosters zonder einddatum kan de systeemprestaties negatief beïnvloeden, omdat het systeem dan een oneindig aantal roosters zou moeten verwerken. Dit kan leiden tot traagheid en lange wachttijden bij het aanpassen van roosters. Om dit te voorkomen, hebben we de functie "planning horizon" geïntroduceerd. Alle roosters zonder einddatum lopen tot aan de planning horizon, bijvoorbeeld 31 december 2024. Na afloop van een jaar kunt u de planning horizon eenvoudig een jaar vooruit schuiven, waardoor alle roosters zonder einddatum automatisch met een jaar worden verlengd.