Dienstcodes gebruiken


Introductie

Dienstcodes zijn codes die u kunt meegeven aan een dienst en waarmee u een specifiek soort dienst kenmerkt. Denk bijvoorbeeld aan een reserve dienst of een sluit dienst. 


Dit artikel behandeld de volgende onderwerpen:


Dienstcodes aanmaken

Dienstcodes kunnen worden aangemaakt via de pagina Beheer, onder het tabblad Dienstcode typen. Bij het aanmaken vult u in het veld 'code' een afkorting in die zichtbaar zal zijn in de planning.


Dienstcodes invullen bij het maken van mutaties

Bij het invoeren van een plan mutatie kunt u een dienstcode aan de dienst koppelen.


Dienstcodes via roosters en taken

Bij het maken van roosters en taken kunt u direct een dienstcode toewijzen. Deze codes kunnen worden gekoppeld aan het gehele rooster of de volledige taak, maar ook aan individuele roosterdiensten of taakblokken.


Dienstcodes in rapporten

Wanneer er dienstcodes gebruikt zijn, zullen deze zichtbaar worden in de rapportages zoals het dienstenoverzicht onderdeel/persoon/periode.